forsiden portfolio kontakt

En logo er en bedrifts eller en organisasjons ansikt utad. Selv om kundene har hørt om din bedrift, er logoen ofte det første de ser representere bedriften. En logo bør derfor både si noe om hva bedriften gjør og står for - og være gjenkjennelig. I tillegg må den være enkel å bruke på alt fra hjemmesider og skilt til dokumenter som skal noen turer gjennom kopimaskinen.

Siden en logo både skal være gjenkjennelig på alt fra enkeltfarget trykk i miniformat til skilt så store som låvedører, stilles det store krav til bruk av så vel som farge som form. Trykkerier trenger også logoen i et annet format enn hva man bruker på nettsider.

Helle Logologi kan tilby utforming av ny logo eller omforming av eksisterende logo til nettbruk og trykk til en rimelig penge.

Se gjerne portfolioen med tidligere arbeid og ideer og ta kontakt om du ønsker mer informasjon.


© Helle Logologi 2024